Tuần 21& 22.07.2007 - Hn Hồng: "Phấn khởi"

"Cng phấn khởi hơn !!!"

"Thch thức"

"Đnh dấu một bước ngoặc lớn với 10 cnh d cng nhau bay lượn - nhưng bầu trời vẫn cn rộng mở" : Hiền, Hun, Lợi, Hồng, Dũng, Tuấn, H, Quang, Hưng, Vn.